Mae America Yn Mynd Ar Ôl Yr Eu

Oherwydd bod yr Unol Daleithiau a’r Undeb Ewropeaidd wedi cyhuddo ei gilydd o sybsideiddio eu prif wneuthurwyr awyrennau yn anghyfreithlon, awgrymodd swyddfa cynrychiolydd masnach yr Unol Daleithiau y byddan nhw'n gorfodi gwerth $ 4 biliwn o fewnforion eu hunain ar Orffennaf 1.Mae'r prif nwyddau eu yn debygol. i'w drethu cynnwys caws, llaeth, coffi, cynhyrchion porc, wisgi Gwyddelig a'r Alban, a chopr metel.

Ond ni chafwyd ymateb ar unwaith gan yr ew.

image