2019 TIEXPO Yn Baoji

O Ebrill 25ain. hyd at 28ain 2019, cynhaliwyd yr arddangosfa titaniwm yn Nyffryn titaniwm Baoji-- Tsieina.

Cynhadledd Flynyddol Titaniwm Tsieina a Fforwm Uwchgynhadledd Ddiwydiannol Titaniwm

Expo Diwydiannol Titaniwm Dyffryn Titaniwm Tsieina Expo Diwydiannol


Heddiw yw diwrnod cyntaf yr arddangosfa swyddogol, CXMET gyda dau fwth, ac mae'r lluniau canlynol ar gyfer ein bwth.

China Titanium Annual Conference and Titanium Industrial Summit Forum (2)

China Titanium Valley International Titanium Industrial Expo (2)

Mae gan CXMET ddau gwmni, sef Baoji Chuangxin Metal Materials Co., Ltd a Shaanxi CXMET Technology.


Mae'r ddau gwmni yn helpu ei gilydd ac yn tyfu gyda'i gilydd i greu dyfodol disglair i CXMET.

Mae clercod CXMET yn eu lle, yn aros am eich arweiniad.

China Titanium Annual Conference and Titanium Industrial Summit Forum (1)

China Titanium Valley International Titanium Industrial Expo (1)


Mae CXMET yn cymryd rhan mewn cynhyrchion metel prin, yn bennaf ar gyfer cynhyrchion titaniwm, nicel, tantalum, niobium, twngsten, molybdenwm a zirconiwm.


Croeso i unrhyw fath o ymholiadau i CXMET, bydd yr arweiniad a'r cymorth mwyaf proffesiynol yn dangos i chi.